पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यत्रफ्म

सूचना ! सूचना ! ! सूचना ! ! !

यस कश्यप गोत्रीय अधिकारी समाज,नेपालले विगत बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि कश्यप /काश्यप गोत्रीय अधिकारीका सन्ततीहरु मध्ये एस.ई.ई. मा सर्वोत्कृष्ठ अंक (अधिकतम् जि.पी.ए. ) ल्यायउने एक छात्र एक छात्रा लाई कश्यप प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यत्रफ्म रहेकोले २०७५र २०७६ सालको एस.ई.ई.मा उच्च अंक (अधिक जि.पी.ए.) प्राप्त गर्ने छात्र छात्रा हरुले मिति २०७७ चैत्त मसान्त भित्र यस समाजको कार्यलयमा आइपुग्ने गरी वा निम्न ईमेल ठेगानामा लब्धाङ्क पत्र,चारित्रिक प्रमाण पत्र र नागरिताको प्रमाण पत्र संग्लन गरि निवेदन आव्हन गरिन्छ ।

साथै ८४ बर्ष पार गनुहुर्ने कश्यप/काश्यप गोत्रीय अधिकारी बा आमालाई जेष्ठ अभिभावक सम्मान गरिने हुँदा समाजको कार्यलयमा सम्पर्क गरि आ–आफ्ना बा आमाको नामावली टिपाई दिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

E-mail: adhikarisamaj1956@gmail.com

कार्यलय – कश्यप आश्रम देवघाट , भरतपुर १,चितवन
सम्पर्क नम्बर: ९८४५३५८७८६ , ९८५५०१६६६२