सहयोग सम्बन्धमा

हामीले देवघाट जस्तो पवित्र धार्मिक स्थललाई आफ्नो कुलतीर्थको रुपमा स्थापना गरी समस्त कश्यप गोत्रीय अधिकारी बन्धुहरुको आस्थाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले कश्यप गोत्रीय अधिकारी समाज नेपालको विधिवत स्थापना भैसकेको कुरा अवगत गराउन पाउँदा हामी हर्षित छौ । यसै सन्दर्भमा देवघाट चितवनमा ५ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी कश्यप आश्रम बनाउने लक्ष्यले तारवार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र जग्गाको बाँकी रकम भुक्तानीका साथै कूलदेवता शिवजी, कूलदेवी विन्धवासिनीको मन्दिर तथा कूल पिता कश्यप ऋषिको मूर्ति स्थापना गर्ने प्रथम चरणका कार्यहरु र क्रमश सभाकक्ष, वृद्धाश्रम, पुस्तकालय स्थापना, अतिथिगृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम भएकोले आवश्यक रकम जुटाउने सन्दर्भमा चन्दा संकलन कार्यको अभियान चलाएका छौं । आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र कूल धर्मको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले उदार हृदयले आर्थिक सहयोग मिल्ने अपेक्षाका साथ यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौं । दाताको स्थान र सम्मानको विवरण निम्नानुसार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१) रु. २००।– देखि रु. १,०००।– सम्म – अभिलेख राख्ने ।
२) रु. १,००१।– देखि रु. ९,९९९।– सम्म – भित्ते लेखन गर्ने ।
३) रु. १०,०००।– देखि रु. २०,०००।– सम्म – आजीवन सदस्य, शिलालेख, सम्मानपत्र प्रदान गर्ने ।
४) रु. २,००१।– देखि रु. ३५,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र एक व्यक्तिको फोटो सभा कक्षमा राख्ने ।
५) रु. ३५,००१।– देखि रु. ५०,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र दुई व्यक्तिको फोटो सभा कक्षमा राख्ने ।
६) रु. ५०,००१।– देखि रु. ७५,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र परिवारको संयुक्त फोटो सभा कक्षमा राख्ने ।
७) रु. ७५,००१।– देखि रु. १,००,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र चाँदीको पे्रmममा सम्मान पत्र प्रदान गर्ने ।
८) रु. १,००,००१।– देखि रु. १,५०,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र काश्यपदक प्रदान गर्ने ।
९) रु. १,५०,००१।– देखि रु. २,५०,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र रजत पदक प्रदान गर्ने ।
१०) रु. २,५०,००१।– देखि रु. ५,००,०००।– सम्म – माथिका सबै सम्मान र स्वर्ण पदक प्रदान गर्ने ।
११) रु. ५,००,००१।– देखि रु. १०,००,०००।– सम्म – नं. ७ का सबै सम्मान र रकम बराबरको संरचनामा नाम लेखिने ।
१२) रु. १०,००,००१।– देखि रु. २०,००,०००।– सम्म – नं. ७ का सबै सम्मान र रकम बराबरको संरचनाको नामाकरण गर्ने ।
१३) सो भन्दा माथिको निमित्त समितिले विशेष निर्णय गर्नेछ ।

पुनश्चः सबै आजीवन सदस्यहरुलाई काश्यपदक प्रदान गरिने छ ।