कश्यप गोत्रीय अधिकारीका सम्बन्धमा खोजमुलक केही पुस्तकहरुः

क) कश्यप गोत्रीय अधिकारी वंशको इतिहास
लेखक डा.सूर्यमणि अधिकारी
प्रकाशक : कश्यम गोत्रीय अधिकारी वंशावली प्रकाशन समिति २०५७

ख) पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक अन्वेषण
लेखक डा.सूर्यमणि अधिकारी
प्रकाशक : नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र २०४३

ग) अधिकारी वंश परिचय
लेखक डा.सूर्यमणि अधिकारी

घ) अधिकारी वंशावली रामेछाप कठजोर २०५६
लेखक योगनाथ उपाध्याय अधिकारी
प्रकाशक : विष्णुराज अधिकारी २०४४

ङ) उदयपुर राज्यको इतिहास तथा अधिकारी वंशावली
वंशावली प्रकाशन समिति भैसाही दाङ २०५७

च) नेपालका अधिकारीहरु २०६६
लेखक : रघुनाथ अधिकारी ‘निलम शेखर’
प्रकाशक : अधिकारी बन्धु समाज, नेपाल

छ) गोत्र–प्रवर निर्णय (सारसंग्रह) कश्यप गोत्र प्रवर चर्चा)
लेखक गजराज शर्मा अधिकारी
प्रकाशक :  दमयन्ती शर्मा

Leave a Comment

Your email address will not be published.